· 

Napoli

Napels is de geheimzinnigste stad van Europa. De enige stad van de wereld die niet als illium, nineve of babylon ten onder is gegaan. De enige stad die niet in de gewelddadige schipbreuk der oude beschavingen is omgekomen. 
Napels is een Pompii dat nooit bedolven is geweest. Het is geen stad, maar de prechristelijke oude wereld, waar bloed van heiligen vloeit; sporters heilig worden verklaard en ongeluk wordt afgewend met sacrale symbolen en rituelen.