Puglia

Puglia: de regio waar men altijd leefde met de rug naar Rome en het gezicht naar de zee. Waar geen enkele overheid ooit grip op kreeg. Waar Griko wordt gesproken, waar je een sms ontvangt met ‘welkom in griekenland’ en waar mozaieken; giudecca’s en kastelen getuigen van de grootsheid in een periode die wij de middeleeuwen noemen. Ik heb drie harten, schreef de uit Puglia afkomstige Enius. Ze spreken Grieks, Latijn en de taal van mijn geboortestreek. En ik wens geen enkele te verloochenen.