· 

La testa di moro

 

In Palermo; in Caltagirone; in Piazza Armerina: Op Sicilië zul je overal om je heen worden aangestaard door de ogen van de Moor. Het verhaal achter het hoofd van de Moor (de testa di Moro) heeft me altijd gefascineerd. Het gaat als volgt.

 

 

 

 

In de middeleeuwen woonde er in La Kalsa, de Arabische wijk van Palermo, een jonge schone. Zij stond op haar balkon, dat befaamd was vanwege de prachtige planten die ze hier verzamelde, en bewaterde haar kruiden, toen een jonge Moor passeerde.

(met Moren worden de uit Noord-Afrika afkomstige Islamieten bedoeld die in Spanje, Malta en op Sicilië leefden.)

De Moor keek omhoog, zij keek omlaag, en meer dan die seconde was er niet nodig voor het ontstaan van een passionele liefde.

 

Eén zoals in de verhalen van 1001 nacht. Totdat de Palermitaanse ontdekte dat de Moor een gezin had achter gelaten in zijn thuisland en hij haar mededeelde dat hij na twee dagen zou vertrekken, om zich met zijn familie te herenigen. De Palermitaanse, geschonden in haar trots, overtuigde de Moor een laatste nacht samen door te brengen. Zij wilde de tragedie voor zijn, en besloot hem te onthoofden. Vanaf die nacht stond het hoofd van de Moor op haar balkon, waar het dienst deed als pot voor haar basilicum, die groter en geuriger groeide dan ooit. En de inwoners van Palermo bakten bloempotten in de vorm van zijn hoofd, hopende op eenzelfde resultaat. Tegenwoordig koop je ze als stel: de Moor en de Palermitaanse.

'Laat je niet wijsmaken dat het ongeluk brengt om slechts één hoofd van het tweetal te kopen’, zegt de winkelier in mijn favoriete keramiekzaak in Palermo. ‘Dat zijn leugenaars.’ En je weet wat ze in Palermo met leugenaars doen…

 

 

 

the head of the Moor

In Palermo; in Caltagirone; in Piazza Armerina: In Sicily you will be stared at all around you by  the eyes of the Moor. The story behind the Moor's head (the testa di Moro) has always fascinated me. It goes as follows.

 

In the Middle Ages, a young beauty lived in La Kalsa, the Arab quarter of Palermo. She stood on her balcony, famous for the beautiful plants she collected here, and watered her herbs when a young Moor passed by. (Moors refer to Muslims from North Africa who lived in Spain, Malta and Sicily.)

The Moor looked up, she looked down, and it took no more than that second for a passionate love to develop. One as in the 1001 night stories.

Until the Palermitan discovered that the Moor had left a family in his home country and informed her that he was leaving after two days to reunite with his family.

 

The Palermitan, violated in her pride, convinced the Moor to spend one last night together. She wanted to avoid the tragedy and decided to behead him. From that night, the Moor's head stood on her balcony, serving as a pot for her basil, which grew bigger and more fragrant than ever. And the inhabitants of Palermo baked flower pots in the shape of his head, hoping for the same result.

Nowadays you buy them as a couple: the Moor and the Palermitana "Don't be afraid to have misfortune when you buy just one head of the pair,' says the shopkeeper at my favorite Palermo ceramic shop. "The people that say so are liars." And you know what they do to liars in Palermo ...